Menu strony

Czym charakteryzuje się kultura nowoczesna?

Na kulturę każdego kraju wpływa dużo elementów. Kultura aktualna to wszelkie zjawiska z nią połączone, mające miejsce obecnie i mające wpływ na życie kulturalne na danym terytorium. Do elementarnych części kultury zaliczają się takie dziedziny jak sztuka, muzyka lub literatura. Liczą się sukcesy określonego narodu na polu tych dziedzin, jak również wybitni ich przedstawiciele.
Ogromny wpływ na szeroko rozumianą kulturę mają wszelkiego rodzaju wydarzenia, na przykład koncerty. Z polską kulturą współczesną wiążą się takie nazwiska jak na przykład Kamila Bujak. Ważne są również nazwy wszelkiego typu projektów i wykonawców muzycznych, jak również plebiscytów i festiwali. Przykładowo jednym z najważniejszych festiwali muzyki alternatywnej w Polsce jest Off Festival, organizowany co roku na Śląsku, udostępniający kilka scen niezależnym grupom muzycznym i przyciągający za każdym razem wiele tysięcy ludzi. Przykładów tego rodzaju imprez z różnych gałęzi kultury jest bardzo dużo.

maska
Zdjęcia Osoby takie jak między innymi Przemek Dzienis znane są najbardziej w określonych kręgach. Fotografia jest jedną z najbardziej rozwojowych dziedzin kultury w obecnej rzeczywistości, a artysta wspomniany jest jednym z najbardziej cenionych twórców obecnego pokolenia. Fotografia jest na dzień dzisiejszy tak bardzo popularna z wielu względów.

Ważne jest to, że obecnie coraz więcej osób stać na profesjonalny aparat do fotografowania. Oprócz tego robienie zdjęć jest modne, a łatwy i powszechny dostęp do Internetu pozwala na bezproblemowe pokazywanie swoich zdjęć. Współcześni artyści zajmują się wykonywaniem portretów, zdjęć mody, a także obróbką graficzną własnych zdjęć. Często obróbka taka jest najważniejszym elementem pracy, wykraczającym poza zwykłe „poprawianie”. Kolejną młodą polską artystką, wykonującą fotografie tego typu, jest Aleksandra Zaborowska.

Kolejne tematy

Hiperrealizm w malarstwie i fotografii

Hiperrealizm jest nurtem w malarstwie, który został zapoczątkowany w 20-tym wieku. Charakteryzował się on tym, że próbował przedstawić rzeczywistość z dużymi szczegółami. Precyzyjne odwzorowanie było tutaj najważniejszym czynnikiem, który był brany pod uwagę przez artystów malarzy. Owy termin pierwszy raz pojawił się w USA. Był kierowany do malarzy, którzy próbowali odtworzyć na płótnach fotografię.


Teatr Współcześnie teatr, choć od pewnego czasu nieco zapomniany, wraca do łask. W pewnym sensie chodzenie na spektakle ponownie staje się modne, a poza tym jest czynnością w pewnym sensie elitarną. Teatry w kraju urozmaicają swój repertuar tak, by przyciągnąć szersze rzesze odbiorców. Wystawiane są na przykład współczesne musicale, mające spore grono odbiorców i zwolenników.
13/06/07, 09:08:35